• Ebook Plato chuyên khảo - Benjamin Jowett, M.J.Knight

  Ebook Plato chuyên khảo - Benjamin Jowett, M.J.Knight

  Triết học Plato, một mặt là sự hoàn tất triết học Socrates thành một hệ thống, kết hợp đạo đức học với triết học tự nhiên thời trước và đặt cả hai lĩnh vực này trên nền tảng biện chứng pháp hay khoa học thuần túy về các ý niệm; Mặt khác là sự mở rộng vượt qua nó để xây dựng thành một lý thuyết tri thức phát triển. Theo Plato,...

   861 p stc 17/01/2024 80 0

 • Ebook Toàn tập giải thích phép thần thông Phật giáo - Nguyễn Tuệ Chân

  Ebook Toàn tập giải thích phép thần thông Phật giáo - Nguyễn Tuệ Chân

  Ebook Toàn tập giải thích phép thần thông Phật giáo tiến hành giải thích một cách hoàn chỉnh về bản chất nguyên lý hệ thống giới hạn của thần thông Phật giáo, giúp bạn đọc có thể có một số tri thức liên quan đến thần thông Phật giáo.

   289 p stc 17/01/2024 136 1

 • Ebook Phê phán năng lực phán đoán - Immanuel Kant

  Ebook Phê phán năng lực phán đoán - Immanuel Kant

  Cuốn sách “Phê phán năng lực phán đoán” của Immanuel Kant là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, trong đó ông đã phân tích sâu sắc về các khái niệm tri thức và khả năng phán đoán của con người.

   654 p stc 17/01/2024 101 0

 • Ebook Phê phán lý tính thực hành - Immanuel Kant

  Ebook Phê phán lý tính thực hành - Immanuel Kant

  Cuốn sách “Phê phán lý tính thực hành” của Immanuel Kant là một tác phẩm triết học nổi tiếng, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1788. Kant chia cuốn sách này thành hai phần chính. Phần thứ nhất là “Phê phán lý tính thực hành như một hệ thống triết học”. Trong phần này, Kant phê phán cách tiếp cận triết học của chính mình trong “Lý tính...

   380 p stc 17/01/2024 104 0

 • Ebook Phê phán lý tính thuần túy - Immanuel Kant

  Ebook Phê phán lý tính thuần túy - Immanuel Kant

  Ebook Phê phán lý tính thuần túy khảo sát toàn bộ nhận thức của con người, không chỉ trong phạm vi lý thuyết của tư duy mà cả trong phạm vi thực hành của hành vi con người. Với Phê phán lý tính thuần túy, Kant muốn bàn về: Tri thức con người thuộc loại tri thức nào? Con người có thể biết những gì và không thể biết những gì? Kant viết Phê phán lý...

   1319 p stc 17/01/2024 77 0

 • Ebook Phật học tinh hoa - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

  Ebook Phật học tinh hoa - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

  Ebook Phật học tinh hoa phân tích về lịch sử Phật giáo, và tìm hiểu những sự khác nhau giữa Tiểu thừa và Đại thừa; Chương về thuyết “Nhân Quả” và về “Bình Đẳng” của Phật giáo thì thấy là cả một sự bừng sang, một chân trời mới bỗng dung rộng mở.

   284 p stc 17/01/2024 82 0

 • Ebook Phật giáo - Trần Trọng Kim

  Ebook Phật giáo - Trần Trọng Kim

  Ebook Phật giáo trình bày các nội dung chính sau: Phật giáo đối với cuộc nhân sinh; Thuyết thập nhị nhân duyên; Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa; Các tông phái đạo Phật; Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa tâm kinh;...

   158 p stc 17/01/2024 86 0

 • Ebook Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 13 - Trần Văn Giáp

  Ebook Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 13 - Trần Văn Giáp

  Ebook Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 13 không phải chỉ cống hiến cho ta nhiều lợi ích về tìm hiểu mà còn cho chúng ta thấu rõ bản chất tình cảm tôn giáo của người dân Việt Nam. Sách nghiên cứu một cách khái quát, giới thiệu lược sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIV cùng những nét cơ bản về triết học Phật...

   170 p stc 17/01/2024 89 0

 • Ebook Phật giáo triết học - Phan Văn Hùm

  Ebook Phật giáo triết học - Phan Văn Hùm

  Cuốn Phật giáo triết học được Phan Văn Hùm viết tại Biên Hòa năm 1942 khi đang bị quản thúc. Nội dung bao gồm: Lịch sử phát triển của Phật giáo, triết học của Phật giáo nguyên thủy, triết học của Phật giáo sau khi Phật nhập diêt, chư tông triết học (giới thiệu 10 tông trong Phật giáo), kèm theo phụ lục nẻo Phật giáo vào Việt Nam.

   146 p stc 17/01/2024 76 0

 • Ebook Phân tâm học - J.P Charrier

  Ebook Phân tâm học - J.P Charrier

  Phân tâm học là một chuyên ngành của tâm lý học, là một tập hợp các lý thuyết và kỹ thuật trị liệu liên quan đến việc nghiên cứu tâm trí vô thức, cùng tạo thành một phương pháp điều trị các rối loạn tâm thần, một phương pháp lâm sàng để điều trị bệnh lý tâm thần thông qua đối thoại giữa bệnh nhân và nhà tâm lý học.

   149 p stc 17/01/2024 85 0

 • Ebook Nuôi dưỡng đời mình tách rời hạnh phúc - Francois Jullien

  Ebook Nuôi dưỡng đời mình tách rời hạnh phúc - Francois Jullien

  Tiểu luận này tạm thời khép lại một loạt bài viết chung quanh những gì trước sau không thuận chiều với tư tưởng vì chẳng phải xa xôi gì với ta: Đó là vấn để sống (đội không phải là "di sống", khái niệm trừu tượng ngay từ đầu do giới hạn của nó và khiến con người phải sắm sanh quan điểm cho mình).

   244 p stc 17/01/2024 96 0

 • Ebook Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình - Tỳ-kheo Pani Giới Pháp

  Ebook Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình - Tỳ-kheo Pani Giới Pháp

  Ebook Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình trình bày các nội dung chính sau: Nikāya và khoa học; Kinh Nikāya và vũ trụ; Tối tăm của vô minh hắc ám hơn nhiều lần tối tăm của biển cả; Hy hữu trong biển lớn; Thánh sản từ biển Pháp; Bốn thế giới siêu hình Trong Kinh Tạng Nikāya; Phân tích và tổng hợp hai phương pháp tư duy quan trọng trong đạo Phật;...

   228 p stc 17/01/2024 88 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stc